Hou jou skuld jou snags wakker? 'n Skuldberader kan jou help.

 

Wat doen ’n skuldberader?

 • Hy kan nie jou skuld wegtoor nie, maar sal ’n langtermynstrategie uitwerk om dit te bemeester. Skuldberaders werk begrotingsplanne uit en onderhandel met krediteure oor afbetalings.
 • Hulle ondersteun jou deur die hele skuldhersiening en verseker dat jou kredietrekord herstel word.

Dis wat jy moet weet

 • Die grootte van jou skuldlas tel nie, maar jy moet ’n vaste salaris verdien om vir skuldberading in aanmerking te kom.
 • Tydens berading mag jy nie nuwe lenings aangaan nie.
 • Jy betaal daarvoor. Die belonging is dat jy finansieel weer jou voete vind.

ONTHOU Kredietooreenkomste is wetlik bindend. As jou krediteure die afbetalingsvoorstel
aanvaar, kort jy ’n toestemmingsbevel van ’n landdros vir wysigings. As die krediteure die voorgestelde plan afkeur, sal die skuldberader dit aan ’n landdros vir oorweging voorlê.

Skuldberading in vier stappe

 1. Die skuldberader ontleed inligting oor jou geldsake en reël ’n konsultasie met jou. Dit kan by ’n tak of oor die telefoon gedoen word. Dit is belangrik omdat die berader jou begroting en bestaande skuld moet bevestig. Julle bespreek sy voorgestelde begrotingsplan om jou skuld maandeliks so te delg dat jy steeds jou basiese lewenskoste kan dek. Die skuldberader verduidelik alle koste aan jou en jy doen amptelik aansoek om berading.
 2. Die berader lê die voorgestelde terugbetalingsplan aan jou skuldeisers voor. Dit sal by die kredietburo’s aangeteken word dat jy onder skuldberading is. Dit bly so tot jy jou skuldlas heeltemal vereffen het, waarna dit verwyder sal word.
 3. Die skuldberader gee jou ’n finale terugbetalingsplan en dit word by ’n betalingsagentskap ingedien.
 4. Jy betaal maandeliks ’n enkelbedrag aan die agentskap, wat dan die verskillende skuldeisers en jou skuldberader betaal.

Wat kos dit?

Die Nasionale Kredietreguleerder se riglyne vir skuldberaders se vergoeding is:

 • ’n Eenmalige administrasiefooi van R50 met jou aansoek ’n verwerpingsfooi van R300 (BTW uitgesluit) as jou aansoek weens wetlike redes misluk.
 • ’n Eenmalige herstruktureringsfooi van nie meer as die eerste afbetaling van jou skuldplan nie, tot hoogstens R6 000 (BTW uitgesluit) met ’n gesamentlike aansoek kan die fooi tot R6 000 (BTW uitgesluit) verhoog word.
 • ’n Onderhoudsfooi van 5 persent (BTW uitgesluit) van die maandelikse bedrag aan die betalingsagentskap, tot hoogstens R400 vir die eerste 24 maande, en daarna afwaarts aangepas tot 3 persent, tot hoogstens R400 (sonder BTW) vir die duur van die plan.
 • As jy onttrek, ’n bedrag gelyk aan 75 persent van die herstruktureringsfooi.
 • ’n Regsfooi van R750 in die tweede maand vir die toestemmingsbevel. Skuldberaders het gewoonlik ooreenkomste met prokureurs vir die regskoste.

Fooie verskil na gelang van die afslag wat die berader beding. Die skuldberader moet jou pro formafakture gee.

WENKE Jy kort afskrifte van jou identiteitsboekie, salarisstrokie, bankstate, skuld soos kredietkaarte, lenings, verbande, winkelkaarte, motorpaaiemente en oortrekkingsgeriewe.

Vir nog inligting

Die webtuiste van die Nasionale Kredietreguleerder (ncr.org.za) en van die Skuldberadersvereniging van Suid-Afrika (dcasa.co.za) het inligting oor geregistreerde skuldberaders. Verkla swak skuldberaders by hulle.

Map of Imvusa Debt Help

Contact Us

Tel:   0861 333 551
Email: info@imvusadebthelp.co.za
   
Address: Unit A14, Block A
  N1 City Mews
  Goodwood
  7460
   
Trading Hours: Monday to Friday
  08:00 - 16:00

Newsletter Subscription

Signup for our newsletters to be kept up to date and for more information.

 

Join Us On Our Social Networks

Join Us On FacebookView Imvusa Debt Help Linked In Account and Join usJoin Us On Youtube